MARATON

Członkowie drużyny biorącej udział w kategorii Maraton uruchamiają aplikację CREDO Detector w dowolnym czasie w trakcie trwania konkursu. Na koniec konkursu zliczana jest łączna ilość detekcji (zaakceptowanych przez filtr) dokonanych przez wszystkich członków drużyny przez cały czas trwania konkursu, wliczając w to także detekcje dokonane na potrzeby kategorii Liga. Czas trwania MARATONU:
Start: 1.10.2019r
Koniec: 30.06.2019r.
Nazwa zespołu liczba Punktów