LIGA

Wydarzenie polegające na wykrywaniu cząstek w czasie jednej, wybranej nocy w miesiącu. W czasie trwania konkursu, każdego miesiąca, w nocy z 12 na 13 dnia miesiąca, uczestnicy konkursu uruchamiają aplikację CREDO Detector między 21.00 a 7.00. O kolejności drużyn w danym miesiącu decyduje ilość schwytanych podczas tej jednej nocy cząstek. Zanim zostaną przedstawione wyniki, detekcje zostaną podane działaniu filtru opracowanego w I edycji konkursu, filtr eliminuję większość artefaktów sprawiając iż rywalizacja jest bardziej sprawiedliwa.

Nazwa zespołu liczba Punktów